Consulting of consultancy is een term die de laatste twintig jaar een enorme opgang gemaakt heeft. Was u twintig jaar geleden nog tewerkgesteld als P&O adviseur, dan bent u heden ten dage een HR consultant. De waaier van functies die onder de paraplu-term consulting vallen is zeer breed: consultancy vacatures variëren van een business consultant bij een bank tot een safety consultant in de bouwindustrie.

Nederland: management consulting en belastingadvies

De belangrijkste branches binnen consulting in Nederland zijn management consulting en belastingadvies en accountancy. Wat duidelijk wordt als we bij Experteer kijken naar het aantal vacatures: It advies is bijzonder in trek in Nederland. IT advies (of IT consulting), heeft betrekking op het inrichten van informatiesystemen en het adviseren bij het uittekenen van een informatie-architectuur. Vaak wordt gezocht naar experts in ERP, SAP of Oracle.

De andere belangrijke branche binnen consulting in Nederland is belastingadvies. Een tax consultant is een accountant die zich heeft toegelegd op belastingen. Een specifiek deel van van belastingadvies is auditing, of het controleren van jaarrekeningen. Naast een aantal grote Nederlandse firma’s is een belangrijk deel van de audit vacatures afkomstig van de Big Four: Deloitte & Touche, PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young en KPMG.

Werkzekerheid

Met het einde van de recessie in zicht en het aantrekken van de economie zien we het aantal banen voor consultants weer groeien. Wie een carrière in consulting ambieert, kan zich na een aantal jaar verwachten aan een salaris van meer dan 60.000 euro. Wanneer het draait om een senior consultant baan, kan het salaris oplopen tot meer dan 100.000 euro.